• Sutjeska blok 318E, Beograd (Kotež)

Zamena sijalica

Zamenu pregorelih sijalica vršimo u zgradama sa kojima Small Group ima sklopljen ugovor o redovnom održavanju higijene. Kontrola ispravnosti se vrši na nedeljnom nivou kada su radnici održavanja higijene u zgradi. Nakon njihovog signaliziranja da određeni broj sijalica, prekidača nije u funkciji majstor interveniše i otklanja uočene kvarove.

Usluga obuhvata:

  • zamena pregorelih sijalica (standardno grlo E27, snaga 40W-60W) u zajedničkim delovima zgrade
  • zamenu neispravnih grla
  • zamenu neispravnih prekidača

U dogovoru sa skupštinom stanara ugrađujemo štedljive sijalice u zajedničkim delovima zgrade. Cena usluge na mesečnom nivou iznosi 50 din/stanu.

NAPOMENA: Zamena neispravnih grla, prekidača, polomljenih plafonjerki, ugradnja štedljivih sijalica nije obuhvaćena izraženom cenom usluge. U zavisnosti od ugrađenog materijala cena se uvećava za vrednost ugrađenog materijala.

Usluga se naplaćuje preko objedinjene naplate.