• Sutjeska blok 318E, Beograd (Kotež)

O nama

Preduzeće "Small Group SSN d.o.o." je porodično preduzeće osnovano tokom 2010. godine, od kada i nastupa na našem tržištu sa svojom delatnošcu. Ključna delatnost na kojoj se zasniva poslovanje preduzeca "Small Group" je profesionalno cišcenje i tekuce održavanje higijene u stambenim i poslovnim objekatima. Od samog osnivanja trudimo se da kvalitet, profesionalizam i uskladenost cena naših usluga budu ono što ce nas pratiti u našem radu. Zahvaljujuci savremenom nacinu rada,sistemu organizacije posla,stalnoj edukaciji zaposlenih i primeni svetskih iskustva i znanja u radu,postepeno postajemo prepoznatljivi na tržištu i zauzimamo poziciju u našoj zemlji u ovoj oblasti...

Da smo na dobrom putu ohrabruje nas cinjenica što održavanje higijene u poslovnim i stambenim objektima pravna i fizicka lica koja su ove usluge koristila od drugih renomiranih preduzeca, kompanija i agencija koja se dugi niz godina bave ovom vrstom delatnosti poveravaju upravo nama.

Politika Preduzeca je da i dalje usluge koje pružamo prilagodimo svim korisnicima koji imaju potrebu za ovom vrstom usluge,od fizickih lica, malih preduzeca i agencija do velikih kompanija. Stoga preduzece neprekidno vrši uporedenje sa konkurentnim i marketing trendovima i vrši poboljšanje svojih usluga, obezbedujuci da se svi poslovi realizuju troškovno i vremenski u korist narucioca posla.

U skladu sa tim SMALL GROUP u svom radu koristi savremenu opremu,mašine i ekološka sredstva za higijenu,kao i sitem rada koji je prilagoden standardima zemalja Evropske Unije.

Naš glavni cilj je izgradnja partnerskog odnosa sa korisnicima naših usluga.

Budite i vi deo porodice Small Group koje je zadovoljna uslugama koje pružamo.

Ukažite nam poverenje a mi cemo se potruditi da ga opravdamo.

Zadovoljstvo naših klijenata je naš najveći uspeh.