• Sutjeska blok 318E, Beograd (Kotež)

Ispumpavanje vode iz poplavljenih podruma, okna liftova...

Prilikom čišćenja i ispumpavanja vode iz poplavljenih podruma, okna liftova i dr. uvek treba pretpostaviti da je voda zagađena i da može biti veoma štetna po zdravlje ljudi.

To znači da se pri ispumpavanju mora se koristiti odgovarajuća oprema koja će u najkraćem period u ispumpati vodu kako bi šteta bila što manja a nakon toga obavezna je dezinfekcija poplavljenih površina.

Na raspolaganju Vam nudimo odgovor u vidu pumpi velikih kapaciteta kako za čistu tako i za muljnu odnosno otpadnu vodu.

Za finija čišćenja kada je potrebno obaviti sakupljanje vode male zapremine i dubine od svega par cm, koristimo specijalne usisivače za vodu koji će sakupiti svu preostalu vodu i transportovati je u kanalizaciju.

Takođe, nakon izbacivanja vode potrebno je osušiti podove i zidove a za to Vam možemo ponuditi i uslugu iznajmljivanja mašina za sušenje zidova.

Vodu možemo ispumpati iz:

  • podruma,
  • garaža,
  • magacina,
  • okna putničkih i teretnih liftova,
  • poplavljenih stanova.

Zbog specifičnosti, ovu uslugu pružamo od 00-24h svakog dana u nedelji!