• Sutjeska blok 318E, Beograd (Kotež)

Pranje fasada

Pranje fasada, skidanje grafita, odmašćivanje zamašćenih površina, čišćenje i pranje magacinskih prostora i proizvodnih pogona, garaža obavljamo Karčer mašinama pod pritiskom toplom i hladnom vodom. Za velike magacinske prostore i proizvodne pogone koristimo samohodnu mašinu koja u kratkom vremenskom roku može da očiti i opere prostore velikih kvadratura. U zavisnosti od prljavštine i masnih površina koristimo hemiju određene ph vrednosti koja nije štetna po zdravlje ljudi.

Ovu uslugu pored korisnika koji su u našem sistemu održavanja pružamo i ostalim zainteresovanim strankama kroz jednokratna, povremena čišćenja ili tekuća održavanja.

Za korisnike koji su u našem sistemu održavanja, usluga se naplaćuje preko objedinjene naplate, a za one koji nisu usluga se naplaćuje fakturisanjem i uplatom na račun preduzeća.