• Sutjeska blok 318E, Beograd (Kotež)

Skidanje grafita

Posedujemo mašine pod pritiskom za čišćenje i pranje poslednje generacije. Ove mašine su jedinstvene na našem tržištu i one pri pranju dostižu temperaturu vode do 130 oC i pritisak do 300 bari. Čišćenje se prvo vrši isključivo čistom vodom. Kada to nije dovoljno odnosno kada samo pranje vodom ne daje željeni efekat, nanosi se profesionalna hemija koja rastura strukturu farbe(grafita) i uz naknadno korišćenje mašine grafiti se skidaju. Pri tome se rukovodimo očuvanju visokih ekoloških standarda, što nam je jedan od ciljeva.

Zahvaljujući svojoj mobilnosti mašine imaju široku primenu te Vam možemo ponuditi sledeće usluge:

  • skidanje grafita
  • pranje fasada
  • pranje pikovane fasade postupkom peskarenja
  • pranje podova, terasa, platoa, parkinga i trotoara
  • skidanje žvaka sa terasa i platoa
  • pranje krovova i bazena
  • industrijska pranja i druge