• Sutjeska blok 318E, Beograd (Kotež)

Naše usluge

Politika Small Group SSN je da usluge koje pružamo prilagodimo svim korisnicima koji imaju potrebu za ovom vrstom usluge, od fizičkih lica, malih preduzeća i agencija do velikih kompanija.
Stoga preduzeće neprekidno vrši upoređenje sa konkurentnim i marketing trendovima i vrši poboljšanje svojih usluga, obezbeđujući da se svi poslovi realizuju troškovno i vremenski u korist naručioca posla.

Prednosti angažovanja našeg preduzeća

  • Ne razmišljate o bolovanjima,slobodnim danima i godišnjim odmorima spremačica,jednom rečju ne razmišljate o higijeni već to radimo mi.
  • Izbegavate rizik angažovanja nepouzdanih higijeničara I higijeničarki jel mi garantujemo za naše osoblje
  • Higijeničarke su Vam na raspolaganju po času angažovanog vremena
  • Mašine,oprema i srestva za higijenu su naša briga
  • Kompletnu brigu o održavanju higijene u vašem prostoru preuzimamo mi a Vama ostavljamo više vremena da se posvetite vašem poslu ili odmoru
  • Dajemo poseban popust za veće površine.
  • Pružamo mogućnost sklapanja ugovora o održavanju na određeni vremenski period.
  • Pružamo usluge 24 sata 7 dana u nedelji.
  • Besplatna procena vrednosti posla.

Želite besplatnu procenu vrednosti posla?

Pozovite nas: 011/41-25-695

Budite i vi deo porodice Small Group koje je zadovoljna uslugama koje pružamo.
Ukažite nam poverenje a mi ćemo se potruditi da ga opravdamo.